Demokratik bir Türkiye için oylarımız Yeşil Sol Parti’ye!

Basın Açıklamaları

Türkiye, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde tüm ülkenin kaderini etkileyecek önemli bir yol ayrımında. Avrupa’daki Türkiye ve
Kürdistanlı göçmen örgütleri ve kurumları olarak bizler de bu yol ayrımında, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve oy
kullanma hakkı bulunan bütün herkesi halkların, inançların, emeğin, temel hak ve özgürlüklerin değer gördüğü, demokratik bir
Türkiye ve için oy vermeye çağırıyoruz. Demokratik bir Türkiye’nin, yurt dışında yaşayan bizlerin de yaşamını
kolaylaştıracağına inanıyoruz.
Son 21 yıldır iktidarda olan neoliberal, tekçi faşist AKP-MHP ortaklığı tarafından sürdürülen ekonomik, sosyal ve kültürel
politikalar halklar ve emekçiler açısından büyük yıkımlar yaratmış; temel hak ve özgürlükler alabildiğince kısıtlanmış, adalet ve
hukuk rafa kaldırılmış, ülke bir avuç sermaye sahibinin rant ve sömürüsüne terkedilmiş ve en son 6 Şubat Maraş Depremi
felaketinde bir kez daha görüldüğü gibi, ülke kaynakları halkın ihtiyaçlarına değil bir avuç sermaye grubuna peşkeş çekildiği
için ülke her bakımdan enkaz haline getirilmiştir.
14 Mayıs’ta Türkiye’nin önünde iki seçenek vardır: Ya halkların yaşamını her bakımdan karanlığa iten tek adam rejimi ve onun
yarattığı yıkım devam edecek; ya da halkın barış, demokrasi, özgürlük ve insanca yaşam taleplerini savunanların Emek ve
Özgürlük bloğun, Yeşil Sol Partinin güçlenmesiyle yeni bir yola girilecek.
AKP-MHP koalisyonu halkın ve ülkenin sefaleti pahasına üstünde oturdukları bu rejimi sürdürebilmek adına en gerici faşist
güçleri etrafına toplamaya çalışsa da inanıyoruz ki, Türkiye halklarının ve emekçilerinin büyük çoğunluğu, insanca
yaşayabilmenin yolunun bu iktidarı göndermekten geçtiğinin farkındadır.
Gerici AKP-MHP iktidarı ve onun cumhurbaşkanı adayı olan Erdoğan’ın yeniden kazanması, halklarımızın daha ağır bedeller
ödemesi, kırıntıları kalmış tüm hakların yok edilmesi, laiklik, kadın hakları konusunda var olanların da gasp edilmesi ve baskıcı,
tekçi, ırkçı rejimin daha da sağlamlaşması demektir. Bu gidişatı durdurmak ve demokratik bir Türkiye’nin önünü açmak için,
yurtdışında yaşayan ve oy kullanma hakkına sahip olan herkesi seçimlere katılmaya ve tek adam rejimine karşı oy kullanmaya
çağırıyoruz.
Parlamento seçimlerinde Yeşil Sol Parti’yi destekleyelim!
Tekçi devlet politikasının mağduru Kürtler, Türkler, Asuri-Süryani-Keldaniler, Ermeniler, Lazlar, Araplar, Türkmenler, Çerkesler,
Pontuslar, Hemşinler, Pomaklar, Aleviler, Ezidiler, Hristiyanlar, Yahudiler, Müslümanlar, Kadınlar, Gençler, Emekçiler,
Sosyalistler, Gazeteciler, Akademisyenler, Aydınlar , kadınların, LGBTİ+ların ve sesi duyulmamış tüm kesimlerin yaşamış
olduğu temel sorunlar, ancak emekçilerin, halkların birleşmesi ve mücadele etmesiyle çözümlenebilir. Emeğin haklarını, Kürt
sorunun demokratik çözümünü, laikliği ve eşit yurttaşlığı, doğayı ve insan haklarını, barış ve özgürlüğü, kadın, LGBTİ+ ve
çocuk haklarını savunanlar ve bu talepler için mücadele edenlerin çok büyük bölümü, “Emek ve Özgürlük İttifakı”nda güçlerini
birleştirerek seçimlere Yeşil Sol Parti çatısı altında giriyor. Bu ittifakın güçlü bir şekilde parlamentoda temsil edilmesi, bizlerin
de özlemi olan Kürt, Türk ve diğer uluslardan halkların, Alevi-Sünni ve diğer inançlardan insanlarımızın eşit ve kardeşçe
yaşayabileceği demokratik bir Türkiye’yi kurma mücadelemizi güçlendirecektir. Bu hedeflerimize bir adım daha yaklaşmak için,
milletvekili seçimlerinde oylarımızı “Emek-Özgürlük İttifakı”nın büyük bölümünü çatısı altında biraraya getiren Yeşil Sol Parti
için kullanmaya çağırıyoruz.
Türkiye halklarının özgürlük, demokrasi, barış ve insanca yaşama talebi, Avrupa ülkelerinde yaşayan bizlerin de talebidir.
Türkiye’deki gelişmeleri Avrupa’dan izleyen biz aşağıda imzası olan kurumlar bu sürecin artık bir son bulmasını gerektiğine
inanıyoruz. Halkların eşit ve özgür bir şekilde barış içinde, insanca yaşadığı bir Türkiye’nin kurulmasına seçim bildirgesinde
geniş bir şekilde yer veren Yeşil Sol Parti, bu nedenle bizlerin özlemini savunan bir partidir. Bu nedenle yurtdışında yaşayan
ve oy hakkına sahip olan bütün göçmen emekçileri Yeşil Sol Parti’ye oy vermeye davet ediyoruz.
Avrupa’da yaşayan her bir seçmenin göstereceği sorumluluk ve tutumun önemli olduğunu hatırlatarak, tüm Türkiye kökenlileri
daha demokratik, özgür ve insanca yaşanacak bir Türkiye için oy vermeye çağırıyoruz.
ÇAĞRICI KURUMLAR:
• Yeşil ve Sol Parti Avrupa
• HDP Avrupa Temsilcili
• Demokrat Işçi Dernekler Federasyonu (DIDF)
• Avrupa Demokratik Kürt Toplum Kongresi (KCDK-E)
• Avrupa Devrimci Demokratik Komün İnisiyatifi (ADDKİ)

Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu (AvEG-KON)
• Avrupa Kürt Kadın Hareketi (TJKE)
• Partiya Islamiya Kurdistan (PIK)
• Nor Zartonk – Avrupa
• Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi – Avrupa (SYKP Avrupa)
• Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu (ATİK)
• Avrupa Devrimci Komün Meclisleri (ADKM)
• Demokratik Alevi Federasyonu (FEDA)
• Civaka Islamiya Kurdistan (CIK)
• Kurdistan Kominis Parti(KKP)
• Dersim İnşa Kongresi (DİK)
• Avurpa Ezidi Koordinasyonu
• İç Anadolu Kürtleri Platformu (PKAN)
• Maraş Dernekleri Federasyonu (MARDEF)
• Mezopotamya Halk Kongresi,
• Mezopotamya Özgürlük Partisi (MÖP)
• Xeta Sor
• Yaşanacak Dünya
• Avrupa Demokratik Dersim Birlikleri Federasyonu (ADEF)
• Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu (ADHK)
• SODAP ( Sosyalist Dayanisma Platformu)
• Kürt Cemati Berlin-Brandenburg
• Avrupa Potus insatifi
• Baris Akedemisyen
• Avrupa Surgunler Meclisi
• PIK ( Partiya Islami Kurdistan)
• Avrupa Alternatif Karadenizliler İnsiyatifi
• Surgun Siyasetciler
• Avrupa Kurecikler Halk Insatifi
• Gazeteciler
• Dersim Inşa Kongresi

Yeşil Sol Parti Avrupa Seçim Koordinasyonu

0 Paylaşımlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir